2015

Responsive image

ติดต่อผู้ขาย

Responsive image

รหัสประกาศ

ปี ค.ศ.(C.E)

ชนิดเชื้อเพลิง

ระบบขับเคลื่อน

ขนาดเครื่องยนต์

สี

เลขไมล์

สาขา

08584059

2015

เบนซิน

AT-ออโต้เมติก

1200 CC

แดง

ไม่ระบุข้อมูล KM

พระนครศรีอยุธยา